Přihlášený uživatel: ---

IS ČMI - vkládání / úprava záznamu

Pořadové číslo Číslo osvědčení
OI
Subjekt
Ulice
PSČ Místo
Pracovník Telefon
Datum přijetí oznámení (jen HBZ) Datum přijetí žádosti o Osvědčení
Datum vydání osvědčení Platnost osvědčení do
Datum zrušení osvědčení
Značka 1
Značka 2
Grafická podoba značky
balírna HBZ dovozce HBZ výrobce lahví dovozce lahví
Kontrola dávky referenční metodou podle zvláštního právního předpisu
Dokumenty vztahující se k hotovým balením / lahvím
Dokumenty vztahující se k systému kontroly množství HBZ / objemů lahví
Text doplňku vztahující se k systému kontroly množství HBZ / objemů lahví
Poznámka